Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
контактна інформація
Звітність та аудит за 2020 рік
Звітність та аудит за 2019 рік
Звітність та аудит за 2018 рік
Звітність та аудит за 2017 рік
Звітність та аудит за 2016 рік
Звітність та аудит за 2015 рік
Звітність та аудит за 2014 рік
Звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 


Заснована згідно рішення установчих зборів ( Протокол № 1 від 18 березня 2003 року) і діє на підставі Законів України «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»,  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Повне найменування: Кредитна спілка „КАРАТ”

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ 26356148

Місцезнаходження: 

код території за КОАТУУ – 6310700000

Поштовий індекс: 63701
  Область: 
Харківська
  Район:  Куп’янський 
  Населений пункт:  
місто Куп’янськ
  Вулиця, номер будинку:
  Тітова, буд. 2.

Контактний телефон: тел. (05742) 5 – 36 – 59 

Адреса електронної пошти: kupkarat(at)gmail.com

Голова правління –  Хлопоніна Анна Іванівна

Головний бухгалтер – Закопайло Тетяна Микитівна

 

 

Кредитна спілка „КАРАТ” (далі – „кредитна спілка”) відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – проживання на території Харківської області, а саме:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

 

Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

 

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

 

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у „Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки „КАРАТ” та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг”.

 

Відокремлені підрозділи:

  1. Відділення кредитної спілки «КАРАТ» в смт. Великий Бурлук

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу – 25.12.2003р.  № 2

код за ЄДРПОУ – 36572021

код території за КОАТУУ – 6321455100

Види (перелік) фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

місцезнаходження відокремленого підрозділ: 62602, Харківська обл., смт. Великий Бурлук, вул.  Центральна, буд. 22

телефон – 098 – 582 – 69 – 91

Єфременко Марина Вікторівна – керуючий відділенням КС «КАРАТ» в смт. Великий Бурлук 

 

  1. Відділення кредитної спілки «КАРАТ»  смт. Борова

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу – 25.12.2003р.  № 2

код за ЄДРПОУ – 36572084

код території за КОАТУУ – 6321055100

Види (перелік) фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

місцезнаходження відокремленого підрозділ: 63800, Харківська обл., смт. Борова, вул. Миру, буд. 36, офіс. 11

телефон – 093 – 197 – 18 – 48

Топчий Людмила Миколаївна – керуючий відділенням КС «КАРАТ»  смт. Борова

 

  1. Відділення кредитної спілки «КАРАТ» в смт. Шевченкове

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу – 25.12.2003р.  № 2

код за ЄДРПОУ – 36572058

код території за КОАТУУ – 6310700000

Види (перелік) фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

місцезнаходження відокремленого підрозділу: 63701, Харківська обл., м. Куп’янськ , вул. Тітова, буд. 2

телефон  096 – 258 – 74 – 79

Хлопоніна Анна Іванівна – керуючий відділенням КС «КАРАТ» в смт. Шевченкове .    

 

  1. Відділення кредитної спілки «КАРАТ» у м. Ізюм

Дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу – 24.03.2008р.  № 4

код за ЄДРПОУ – 36571997

код території за КОАТУУ – 6310400000

Види (перелік) фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ:

1) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2) надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

місцезнаходження відокремленого підрозділ: 64301, Харківська обл., м. Ізюм, вул. Соборна, буд. 31

телефон – 050 – 250 – 77 – 79

Сайфутдінова Наталія Вікторівна – керуючий відділенням КС «КАРАТ» у м. Ізюм

 

Кредитна спілка “КАРАТ” (далі - кредитна спілка) – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Діяльність кредитної спілки

 

Для досягнення мети, кредитна спілка:

а) приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки, нараховує та виплачує плату (проценти), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;

б) надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі, нараховує та отримує проценти за кредитами, наданими своїм членам. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

в) залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі, нараховує та виплачує плату (проценти) на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

г) виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

ґ) у разі участі в об'єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об'єднаної кредитної спілки; 

д) розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Нацкомфінпослуг, та паї кооперативних банків;

е) залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

є) надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг;

ж) виступає членом платіжних систем, зокрема здійснює переказ коштів;

з)  оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів;

і) провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

 

Особи, які надають посередницькі послуги, включаючи кредитних посередників, відсутні   

 

Відомості про державну реєстрацію кредитної спілки:

Дата державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі: 30.05.2003 р.

Дата запису: 20.10.2005 р.

Номер запису: 1 475 120 0000 000216

 

Інформація щодо включення кредитної спілки до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):

Включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг № 1682 від 22.07.2004 р.

Реєстраційний номер 14100678

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи КС №423

Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи  22.07.2004 р.

 

Інформацію щодо наявності у кредитної спілки права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії

Назва ліцензії:

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 11.02.2016, дата переоформлення ліцензії 26.01.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 162 від 26.01.2017 року)

 

Назва ліцензії:

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (початок дії ліцензії 07.03.2017, строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна,  розпорядження Нацкомфінпослуг № 510 від 07.03.2017 року)

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності КС у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ)

Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601. 

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. 

Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45. 

Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: nbu@bank.gov.ua. 

Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240.

 

Контактний телефон і адреса електронної пошти кредитної спілки, адресу, за якою кредитною спілкою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: (057) 42 – 5 – 36 – 59 , kupkarat@gmail.com, 63701, Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Тітова, буд. 2

 

  

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


СВІДОЦТВА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України