Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
органи управління
 -  архів
контактна інформація
Звітність та аудит за 2020 рік
Звітність та аудит за 2019 рік
Звітність та аудит за 2018 рік
Звітність та аудит за 2017 рік
Звітність та аудит за 2016 рік
Звітність та аудит за 2015 рік
Звітність та аудит за 2014 рік
Звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 


Склад органів управління кредитної спілки „КАРАТ” з 09 липня 2021 року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по

батькові

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наявність (відсутність) непогашеної судимості за корисливі злочини

Члени Спостережної ради кредитної спілки „КАРАТ”

1

Хлопоніна - Гнатенко

Ольга Іванівна

Голова Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2

Лашина Ніна Федорівна

Заступник Голови Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3

 

Головань Ольга Михайлівна

Секретар Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

4

Мотонаха

Олег

Миколайович

Член Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

5

Чвалун Тетяна Денисівна

Член Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Члени Ревізійної комісії кредитної спілки „КАРАТ”

1

Тур

Наталія

Іванівна

Голова Ревізійної комісії

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2

Закопайло Віталій Володимирович

Заступник Голови Ревізійної комісії

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3

Радченко Леонід Іванович

Секретар Ревізійної комісії

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Члени Кредитного комітету кредитної спілки „КАРАТ”

1

Хлопоніна

Анна Іванівна

Голова Кредитного комітету

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2

Немика Антон Володимирович

Заступник  Голови Кредитного комітету

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3

Закопайло Тетяна Микитівна

Секретар Кредитного комітету

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Члени Правління кредитної спілки „КАРАТ”

1

Хлопоніна

Анна Іванівна

Голова Правління

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2

Закопайло Тетяна Микитівна

Головний бухгалтер

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3

Немика Антон Володимирович

Член

 Правління

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

 

 

 

Голова правління

Кредитної спілки „КАРАТ„                                                             Хлопоніна А.І.


Склад органів управління кредитної спілки „КАРАТ” з 28 травня 2021 року

 

№ з/п

Прізвище, ім’я та по

батькові

Посада в органі управління

Освіта

Відомості про наявність (відсутність) непогашеної судимості за корисливі злочини

Члени Спостережної ради кредитної спілки „КАРАТ”

1

Хлопоніна - Гнатенко

Ольга Іванівна

Голова Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2

Лашина Ніна Федорівна

Заступник Голови Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3

 

Головань Ольга Михайлівна

Секретар Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

4

Мотонаха

Олег

Миколайович

Член Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

5

Чвалун Тетяна Денисівна

Член Спостережної ради

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Члени Ревізійної комісії кредитної спілки „КАРАТ”

1

Тур

Наталія

Іванівна

Голова Ревізійної комісії

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2

Закопайло Віталій Володимирович

Заступник Голови Ревізійної комісії

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3

Радченко Леонід Іванович

Секретар Ревізійної комісії

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Члени Кредитного комітету кредитної спілки „КАРАТ”

1

Хлопоніна

Анна Іванівна

Голова Кредитного комітету

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2

Христофор Валерій Станіславович

Заступник  Голови Кредитного комітету

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3

Закопайло Тетяна Микитівна

Секретар Кредитного комітету

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

Члени Правління кредитної спілки „КАРАТ”

1

Хлопоніна

Анна Іванівна

Голова Правління

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

2

Закопайло Тетяна Микитівна

Головний бухгалтер

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

3

Христофор Валерій Станіславович

Член

 Правління

Вища

Судимість за корисливі злочини відсутня

 

 

 

Голова правління

Кредитної спілки „КАРАТ„                                                                        Хлопоніна А.І. Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України